مراحل کار ما

سبک کار​

shape right
1

برنامه ریزی

جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای اجرای پروژه و تحلیل اطلاعاتی مثل متراژ فضا، کاربری و ...

2

طراحی

طراحی فرآیند شبیه سازی فضا قبل از اجرای پروژه است تا از اشتباهات احتمالی جلوگیری شود

3

ارائه

بعد از طراحی ارائه طرح ها به کارفرما صورت گرفته و روند اجرای کار صورت می گیرد .

تایم لاین ما

تاریخچه شرکت

شرکت مهندسی پارس لجستیک صنعت کاشان با بیش از 55 سال سابقه درخشان در عرصه قفسه‌بندی و ارائه راهکارهای بهینه‌سازی فضا همواره کوشیده تا بتواند گامی موثر در صنعت لجستیک کشور بردارد .

× ارتباط مستقیم با پارس لجستیک