قیمت های ما

طرح‌های تعرفه

پایه

تومان30/ ماهانه

30 روز استفاده رایگان

  •  تحویل در اسرع وقت
  •  نظرات نامحدود
  • فضای ذخیره سازی رایگان
  •  آدرس ایمیل رایگان
  •  پشتیبانی ایمیل
انتخاب طرح
استاندارد

تومان45/ ماهانه

30 روز استفاده رایگان

  •  تحویل در اسرع وقت
  •  نظرات نامحدود
  • فضای ذخیره سازی رایگان
  •  آدرس ایمیل رایگان
  •  پشتیبانی ایمیل
انتخاب طرح
پیشرفته

تومان70/ ماهانه

30 روز استفاده رایگان

  •  تحویل در اسرع وقت
  •  نظرات نامحدود
  • فضای ذخیره سازی رایگان
  •  آدرس ایمیل رایگان
  •  پشتیبانی ایمیل
انتخاب طرح
× ارتباط مستقیم با پارس لجستیک